კუნდალინის ცეცხლი

მომდევნო ლექცია ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაცია “Glorian Publishing”-ის მიერ. ლექციის ავტორი არ არის ერთი ადამიანი, არამედ წარმოადგენს მრავალი მასწავლებლის ერთობლივ ნამუშევარს, რომლებსაც წვლილი შეაქვთ კაცობრიობის სულიერ განვითარებაში. ისინი გვიზიარებენ საკუთარ უნიკალურ პერპექტივას და ცოდნას.

თითოეულ მათგანს მრავალი წლის მუშაობის გამოცდილება აქვთ იმ პრაქტიკებთან და სავარჯიშოებთან, რომლებიც ცნობიერების გამოღვიძებას ემსახურება. გნოსტიკური ფასეულობებით და შეხედულებებით, მასწავლებლები არ ავრცელებენ საკუთარ სახელებს, სახეებს ან პირად ინფორმაციას, იმისათვის რომ შეამცირონ ის ძლიერი გავლენა რასაც გამოკვეთილი პიროვნულობა იწვევს სულიერ მაძიებლებში და ხაზი გაუსვან მესიჯს – ‘შეიცან თავი შენი.’

გნოზისის მიზანია რომ შევიმეცნოთ საკუთარი არსი და არა ვინმე კონრეტული პერსონა. ასე რომ ჩვენს მასწავლებლებს არ გააჩნიათ სულიერი ტიტულები ან სახელები, არ იღებენ მიმდევრებს და ანონიმურად ცხოვრობენ თავიანთი ცხოვრებით, როგორც საზოგადოების ნებისმიერი ადამიანი.

 

SHEN  ©